Vergoedingen

Hoe zit het met de vergoeding van diëtetiek door de zorgverzekeraar?

Dieetbehandeling wordt voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket.

Per kalenderjaar zijn er 3 behandeluren in de basisverzekering opgenomen. Dit komt neer op ongeveer 6 consulten.

Sommige verzekeraars bieden via een aanvullende verzekering een extra vergoeding van consulten. U kunt dit nakijken in uw polis.

Kinderen tot 18 jaar kunnen kosteloos gebruik maken van de diëtist zonder dat dat gevolgen heeft voor het eigen risico. Bent u ouder dan 18 jaar, dan geldt hiervoor het volgende:

De eerste 3 behandeluren in elk kalenderjaar vallen bij iedereen onder het (verplicht) eigen risico. Heeft u uw eigen risico al besteed, dan worden de eerste 3 behandeluren dus vergoed vanuit het basispakket.

Tarieven diëtetiek.

Wanneer u niet verzekerd bent of wanneer u al 3 uur dieetadvisering gehad hebt dit jaar, dan zijn dit onze tarieven:

Eerste afspraak met intake€ 80,00
Vervolgafspraak, per 15 min€ 20,00
Individueel dieetvoorschrift€ 20,00