Patiënteninformatie

Aanmelden en de eerste afspraak

Voor een bezoek aan de diëtist heb je tegenwoordig geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.

Komt u voor een consult naar de diëtist zonder verwijsbrief, dan zal er een screening worden uitgevoerd. Indien er geen aanwijzingen zijn om u door te sturen naar de huisarts, dan kan de dieetbehandeling direct gestart worden. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn, dan wordt u doorgestuurd naar de huisarts alvorens de dieetbehandeling wordt gestart.

Met een verwijsbrief van de huisarts of specialist bent u daarna altijd weer welkom en kunnen wij de dieetbehandeling starten.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan je privacy en zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Al onze diëtisten houden de medische en administratieve gegevens van de patiënten zorgvuldig bij om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Wij gaan zorgvuldig om met de medische en administratieve gegevens van onze patiënten. Voor meer informatie kijk je op www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.

Verzekering

Wij doen altijd een verzekeringscheck, hiermee kunnen wij controleren welke polis je hebt. In de meeste gevallen kunnen we ook gelijk zien hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. Door de grote hoeveelheden polissen zijn wij niet altijd op de hoogte van alle specifieke polisvoorwaarden. Wij kunnen ook niet zien hoeveel behandelingen er elders al plaatsgevonden hebben. Daarom kun je ons niet verantwoordelijk stellen wanneer je behandelingen niet vergoed krijgt.